-

X LETNIA FILHARMONIA aukso - Wigry 2009

"LETNIA FILHARMONIA aukso - Wigry 2009" to odbywający się co roku na Suwalszczyźnie festiwal o szerokim spektrum artystycznym i kulturowym, którego jednak główną wartością jest wyjątkowo wysoki poziom muzyczny związany z rozwojem jednej z najlepszych orkiestr kameralnych w Polsce - orkiestry AUKSO pod dyrekcją Marka Mosia. Już od dziewięciu lat (we współpracy z Domem Pracy Twórczej w Wigrach) festiwal daje niezwykle rzadką w Polsce północno-wschodniej okazję usłyszenia najwybitniejszych muzyków - wykonawców (m.in. K. Danczowska, O. Pasiecznik, J. Rappe, A. Bauer, K. A. Kulka, J. Olejniczak) również z pogranicza jazzu (m.in. T. Stańko, M. Urbaniak, L. Możdżer), a goszcząc także muzykologów, kompozytorów, dyrygentów oraz twórców związanych z północno-wschodnim regionem stwarza artystyczną płaszczyznę wzajemnych wpływów i wymiany doświadczeń przy udziale licznie zgromadzonej publiczności (koncerty, otwarte próby, bezpłatne warsztaty, spotkania festiwalowe). Ze względu na jubileuszowy charakter festiwal w roku 2009 zapowiada się wyjątkowo atrakcyjnie.


Idea
"LETNIA FILHARMONIA aukso" to unikalny projekt kulturalny mający na celu umożliwienie kontaktu z najwyższej jakości sztuką oraz edukacją artystyczną grupom społecznym, które ze względu na usytuowanie zdala od większych ośrodków nie mają takich możliwości na codzień. Wykonawczo projekt opiera się na jednej z najlepszych orkiestr kameralnych w Polsce, świętującej w roku ubiegłym dziesięciolecie swego istnienia, AUKSO Orkiestrze Kameralnej Miasta Tychy pracującej pod dyrekcją jej założyciela i artystycznego opiekuna Marka Mosia. Jest to zespół, który jako jedyny działający w stałym składzie konsekwentnie pracuje nad literaturą klasyczną i jednocześnie tworzy repertuar we współpracy z najwybitniejszymi artystami jazzu w Polsce. W ten sposób buduje swój elitarny wizerunek jako orkiestry awangardowej, kroczącej własną drogą, poszukującej punktów stycznych świata klasyki i jazzu na najwyższym artystycznym poziomie. Efekty tej pracy są prezentowane podczas kolejnych edycji Festiwalu. Tradycją już jest, że występy muzyków odbywają się przede wszystkim we wnętrzach wspaniałych świątyń, dzięki życzliwości i zaangażowaniu Proboszczów parafii (poza programami łączącymi jazz i klasykę, które są przedstawiane w salach świeckich). Dzięki temu muzyka w wykonaniu najlepszych artystów może być prezetnowana również tam, gdzie nie ma wielkich sal koncertowych.

Program
Jak co roku podczas Festiwalu będzie można usłyszeć dzieła stanowiące kanon światowej literatury muzycznej, obok których zabrzmi również polska muzyka. W związku z przypadającą w roku 2009 dwusetną rocznicę śmierci Józefa Haydna w programie znajdą się jego symfonie i koncerty instrumentalne. Solistami tegorocznej edycji będą wybitni artyści związani z dwoma najważniejszymi konkursami polskimi: pianistka Ewa Pobłocka, laureatka Konkursu im. F. Chopina w Warszawie, dwoje skrzypków - zdobywców nagród Konkursu im. H. Wieniawskiego w Poznaniu: Agata Szymczewska i Piotr Pławner oraz śpiewaczka Urszula Kryger. Podczas szczególnego koncertu w Suwałkach wystąpi też artysta jazzowy Jarosław Śmietana, który wraz ze swoim zespołem i orkiestrą AUKSO przedstawi autorski program pt."Suita jesienna". Gościem Festiwalu będzie tym razem jeden z najsłynniejszych dyrygentów polskich - Jacek Kaspszyk, związany regularnymi występami z czołowymi ośrodkami muzycznymi i zespołami w Polsce (m.in. Filharmonia Narodowa oraz Teatr Wielki-Opera Narodowa w Warszawie, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Filharmonia im. W. Lutosławskiego we Wrocławiu, Sinfonia Varsovia) i na świecie (m.in. Opera w Wilnie, London Symphony, Royal Philharmonic, Yomiuri Nippon Symphony Orchestra oraz Filharmonia w Tokio). Po raz pierwszy zatem podczas Festiwalu dyrygencka batuta powędruje w ręce Gościa, bowiem ów światowej sławy artysta zaszczyci FILHARMONIĘ także swym czynnym udziałem i poprowadzi jeden z koncertów orkiestrowych. Odbędzie się także spotkanie z Jackiem Kaspszykiem, które poprowadzi Rafał Augustyn. Drugim festiwalowym Gościem będzie wybitny kompozytor Eugeniusz Knapik, którego utwory znajdą się w programach koncertów FILHARMONII.

Edukacja kulturalna i artystyczna
Dla miejscowej publiczności, a zwłaszcza dla uczniów szkół muzycznych, Festiwal daje także okazję uczetniczenia w wydarzeniach towarzyszących: warsztatach mistrzowskich (Ewa Pobłocka) i spotkaniach z wykonawcami oraz corocznymi Gośćmi FILHARMONII. Wyłonieni w wyniku współpracy Fundacji ze szkołami muzycznymi i twórczym środowiskiem lokalnym młodzi adepci sztuki oraz ich pedagodzy po raz kolejny będą mieli okazję spotykać się z zaproszonymi artystami w Domu Pracy Twórczej nad Wigrami oraz w salach Szkoły Muzycznej I i II st. w Suwałkach. Wspólną pracę podczas mistrzowskich zajęć podsumuje koncert o charakterze promocyjnym, włączony jak zwykle w kalendarz wydarzeń festiwalowych.

Cele festiwalu
Celami organizacji kolejnej edycji FILHARMONII jako projektu o zasięgu ponadregionalnym jest:
a) promocja twórczości artystycznej angażująca młodych artystów (orkiestra AUKSO) wspieranych przez uznanych już artystów (Ewa Pobłocka, Piotr Pławner);
b) wspieranie debiutów artystycznych (koncert promocyjny dla uczestników warsztatów);
c) rozwój tzw. kultury wysokiej poprzez udział w realizacji projektu autorytetów i specjalistów w danej dziedzinie artystycznej (Marek Moś, Jacek Kaspszyk);
d) utrzymanie stałego charakteru - cykliczność (festiwal odbywający się od dziewięciu lat wpisuje się już w stały kalendarz wydarzeń na Suwalszczyźnie).

Organizacja
FUNDACJA MUZYKI aukso, która w 2000 roku zainicjowała Festiwal, zaprosiła do współpracy w roku 2006 "Fundację Młoda Muzyka Śląska" z Katowic, która od trzech lat jest głównym organizatorem festiwalu. Godnym podkreślenia jest duża liczba partnerów (na czele z Domem Pracy Twórczej w Wigrach) i instytucji współpracujących przy realizacji zadania. Fakt daleko idącej współpracy między lokalnymi samorządami (Urzędy Miasta w Suwałkach, Augustowie i Sejnach) i instytucjami kulturalnymi (Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki w Suwałkach, Ośrodek Kultury w Sejnach, Augustowskie Placówki Kultury) obok dofinansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, stał się niezbędnym warunkiem realizacji kolejnych edycji festiwalu w jednym z najbiedniejszych regionów Polski. Do grona podmiotów wspierających FILHARMONIĘ należeli dotychczas również lokalni mecenasi (m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej GIGA, Palarnia Kawy SIDO, Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna, Polsko-Litewska Izba Gospodarcza Rynków Wschodnich). Jest także spodziewane roztoczenie Honorowych Patronatów nad koncertami FILHARMONII, które dotychczas już wielokrotnie przyznawali: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Marszałek Województwa Podlaskiego, Prezydent Miasta Suwałki oraz Burmistrzowie Augustowa i Sejn. Ważnym elementem Festiwalu będzie realizacja patronatów medialnych i współpraca z mediami w trakcie kolejnych wydarzeń (m.in. TVP Białystok, TVP Kultura, POLSKIE RADIO, Gazeta Współczesna).

W celu dalszych informacji, a także bezpłatnego udziału (czynnego lub biernego) w warsztatach
prosimy o kontakt z Biurem festiwalowym: aukso@csw.art.pl